Інформація для батьків

2021 - 2022 навчальний рік

Критерії оцінювання учнів 3-4 класів

 Шановні батьки, для ознайомлення з новими критеріями оцінювання учнів 3-4 класів прошу перейти за наступним посиланням.

https://drive.google.com/file/d/16sy6bRdJnG7YU0KrIz62f0UM92PQVATq/view?usp=sharing
2019 - 2020 навчальний рік

Шановні батьки! 
Для спільного редагування СВІДОЦТВ ДОСЯГНЕНЬ учнів 2 - Б класу прошу вас завантажити собі на комп'ютер та за можливістю роздрукуйте свідоцтво за посиланням. При індивідуальній бесіді ми разом визначимось у сформованності у дитини тої чи іншої навички. 
Посилання на СВІДОЦТВО ДОСЯГНЕНЬ для 2 класу  тут.
Дякую за співпрацю!Увага! Шановні батьки! Для покращення навчання з математики я зареєструвала всіх учнів на платформі Вчи.юа.
Це додатково для всіх бажаючих.
Уважно ознайомтеся з умовами використання. До 16.00 у будні - безкоштовно!!!
Паролі і логіни для входу.
https://drive.google.com/file/d/1yh59-1VM7aJMoR18iujBqdjyu3x37PXa/view?usp=sharing

Чи буде ваша дитина там тренуватися, вирішуйте самі. Але це ще додаткова підготовча база. Якщо ви зайдете на сайт, то збережіть дитині закладку для самостійного входу.
Зверніть увагу, що логін у всіх 13.Увага! Шановні батьки! Велике до вас прохання заповніть анкету до завтра 12.00. Мені ще потрібно все систематизувати та передати у міський відділ освіти. Шановні батьки. Надаю вам доступ до матервалів для портфоліо. Перейдіть за цим посиланням та роздрукуйте кожен для своєї дитини. З минулорічної папки дістаньте старі матеріали та вкладіть підписані нові. На сторінці "Це я"  можете вставити фото вашої дитини або нехай вона себе намалює. В цих папках будуть зберігатися й перевірні роботи дітей.

Розклад уроків на навчальний 2019-2020 рікЗразки написання заяви до пришкільного табору


 та заяви на оплату харчування 
Начальнику пришкільного табору

ШСШ І ступеня №13

Бойко Г.Ю.
П.І.П. батька (матері)
Домашня адреса, 
контактний телефон


Заява

     Прошу зарахувати мого сина (мою доньку) П.І.П., учня (ученицю) 1-Б класу до пришкільного табору з 03.06.2019 р. по 21.06.2019 р.

Дата                                                                      Підпис  
Начальнику пришкільного табору
ШСШ І ступеня №13
Бойко Г.Ю.
П.І.П. батька (матері)
Домашня адреса, 
контактний телефон
Заява

       Прошу прийняти благодійний внесок у сумі 196 гривень 00 копійок (сто дев'яносто шість гривень 00 копійок) для вітамінізованого харчування мого сина (моєї доньки) П.І.П., учня (учениці) 1-Б класу у пришкільному таборі.

Дата                                                                       Підпис


Шановні батьки. Для оформлення особових справ заповніть, будь ласка, дану форму. Шановні батьки. Для ведення шкільного обліку заповніть, будь ласка, подану форму. Ваші відповіді буду бачити лише я. 


                  Заява для зарахування дитини до гімназіїДиректору
Шосткинської гімназії
Мороз Юлії Михайлівні
(від кого)____________________

Заява
Прошу зарахувати до 1 (5) класу гімназії мою (мого) доньку (сина) _(ПІП дитини) ___________________________________ у 2018-2019 навчальному році.


____________2018р.                                           (Підпис)_______   


*****************************************************************************Шановні батьки! Перш ніж ми зустрінемося з Вами на батьківських зборах 14 вересня, прошу Вас ознайомитися з основними вимогами до знань, умінь та навичок учнів 4 класу.
Основні вимоги до знань, умінь та навичок учнів

 У 4 класi закрiплюються i уточнюються навички свiдомого, правильного, виразного читання вголос (90 -95 слiв за хвилину) i читання мовчки (110-170 слiв за хвилину). Дiти вчаться членувати текст на логічно закiнченi частини, складати план прочитаного встановлювати послідовність, часовi i причинно-наслідковi зв’язки частин твору, знаходити зображувально-виражальнi засоби мови (влучнi, емоцiйнi уривки тексту, слова i вирази), знаходити слова, близькi та протилежнi за значенням, а також слова, вжитi у переносному значеннi. Учнi повинні вміти орiєнтуватися в змiстi пiдручника, знаходити прiзвище письменника, твори якого вміщені у ньому.
Об’єм тексту для аудіювання – 260-300 слів, а звучатимемо він – 2,5 – 3 хвилини. Діалог має складатися з 5-6 реплік без етикетної лексики. Усний переказ – 65-75 слів, а усний твір – 55-65 слів. Об’єм тексту для списування 65-80 слів, а диктанту у І семестрі – 60-65 слів, а у ІІ семестрі – 70-75 слів. Твір – 10-12 речень, а письмовий переказ – до 100 слів.
Важливо дбати про те, щоб дiти осмислено говорили i писали; з повагою ставилися до думки iнших людей; вмiли мiркувати, наводити переконливi аргументи, вiдстоювати власну думку.
Учнi повиннi вміти робити звукобуквений аналiз слова; розбирати слово за будовою; розрiзняти частини мови; визначати головнi i другоряднi члени речення; складати уснi розповiдi (за опорнимисловами, картиною, за аналогією з прочитаним тощо). Дiти оволодiвають найпростiшими умiннями редагувати власний текст.
Темп письма на кінець року має складати 25-30 знаків за хвилину, а обсяг домашнього завдання – 90 хвилин.
У 4 класi учнi вчаться читати, записувати i порiвнювати числа в межах мільйона, виконувати уснi та письмовi обчислення. Дiти розв’язують складнi задачi на використання залежностей мiж величинами.
Важливе мiсце в навчаннi займає формування геометричних уявлень. Учнi вчаться розпiзнавати i зображати на паперi в клiтинку простi геометричнi фiгури (точка, вiдрiзок, ламана, коло, кут, багатокутник), вимiрювати довжину відрізка i ламаної.
 Дiти повиннi вмiти тримати в порядку своє робоче мiсце та навчальне приладдя, планувати свою дiяльнiсть, доводити правильнiсть власної думки, користуватися прийомами осмисленого запам’ятовування, оцiнювати якiсть виконаної роботи, здiйснювати само- та взаємоконтроль, використовуючи вiдомi способи перевiрки навчального матерiалу.
Якщо у Вас виникли питання, щодо основних вимог, з'ясуємо їх на зборах. 
До зустрічі. 

Зразки написання заяви до мовного табору


Начальнику мовного табору

ШСШ І ступеня №13

Жирній І.М.

П.І.П. батька (матері)

Домашня адреса, телефон

Заява     Прошу зарахувати мого сина (мою доньку) П.І.П., учня (ученицю) 4-Б класу, до мовного табору з  29.05.2018 р. по 15.06.2018 р.Дата                                                                      Підпис  
2016 - 2017 навчальний рік


Зразки написання заяви до пришкільного табору

 та заяви на оплату харчування 


Начальнику пришкільного табору
ШСШ І ступеня №13
Полятикіній О.В.
П.І.П. батька (матері)
Домашня адреса, телефон


Заява

     Прошу зарахувати мого сина (мою доньку) П.І.П., учня (ученицю) 3-Б класу до пришкільного табору з 29.05.2017 р. по 16.06.2017 р.

Дата                                                                      Підпис  
Начальнику пришкільного табору
ШСШ І ступеня №13
Полятикіній О.В.
П.І.П. батька (матері)
Домашня адреса, телефон
Заява

       Прошу прийняти благодійний внесок у сумі 154 гривень 00 копійок (сто п'ятдесят чотири гривні 00 копійок) для вітамінізованого харчування мого сина (моєї доньки) П.І.П., учня (учениці) 3-Б класу у пришкільному таборі.

Дата                                                                       Підпис
                                                                                            

Немає коментарів:

Дописати коментар